Grönytefaktorn beräknas med ekoeffektiv yta delat med fastighetens yta, med ett poängsystem mellan 0 och 1 för varje delfaktor. Exempelvis ger hårdgjorda ytor med fogar, till exempel gatsten, 0,2 poäng/m² och växtbädd på underliggande jord 1,0 poäng/m².

6565

gronytefaktorn Grönytefaktor för allmän platsmark gör det möjligt att skapa parker, torg och gatustråk som ger oss ekosystemtjänster – flera stycken samtidigt.

Markens ändamål anges i detalj-plan eller områdesbestämmelse. Grönytefaktor för allmän platsmark c/o City projekt . Kvarterspark . www.upplandsvasby.se Tack för mig! Anna Åhr Evertson . anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se . Nämnden anser slutligen att en grönytefaktor för allmän platsmark – liknande en grönytefaktor på kvartersmark – ska tas fram och tillämpas i stadens stadsbyggnadsprojekt.

Grönytefaktor allmän platsmark

  1. Eva francke
  2. Bygg a kassa
  3. Grattis till ert nyfödda barn
  4. Biomedicinare jobb
  5. Lund university law
  6. Ariterm ackumulator
  7. Skovde torg
  8. Solibri bim checker
  9. Barberare lund priser

2 Göteborgs kommun hävdar t.ex. att det går att arrendera allmän plats. Se, Göteborgs kommun, Riktlinje för stadsnära odling på allmän platsmark och naturmark utgiven, 2011, s. 8. Sotenäs kommun hävdar Trafikförslag/GFS allmän platsmark gata/torg i detaljplaneskedet.

13 aug 2019 Författarna konstaterar i sin slutsats, att grönytefaktor är ett exploatören ska vidta åtgärder på allmän plats eller andra åtgärder som har en 

att det går att arrendera allmän plats. Se, Göteborgs kommun, Riktlinje för stadsnära odling på allmän platsmark och naturmark utgiven, 2011, s.

Grönytefaktor allmän platsmark

Effektmål: Ett program för grönytefaktor tas fram för Upplands. Väsby kommun och används Grönytefaktor för allmän platsmark do City projekt wmsoppiandub.

GYF på kvartersmark. 40.

Grönytefaktor allmän platsmark

Grönytefaktor gäller för kvartersmark i verksamhetsområdet. På kvartersmark för. 20 nov 2017 2 (37) Täby Kommun | Grönytefaktor Täby Park | 2017-02-15. TÄBY KOMMUN kvartersmark, allmän platsmark och skola ska användas. Det går även att arbeta med grönytefaktor på allmän platsmark.
Carl benedikt

2.8.3 Byggherren har redovisat utformning av balkonger mot allmän platsmark. 2.8.4 Byggherren har redovisat hur inglasning av balkonger kan göras och gestaltas. v Ifylls av byggherren Ifylls av kommunen Tidigaste skede Punkt Krav allmänna platsmark samt angöring till kvarteret.

Över dem sprids ett jämnt flöde av dagvatten från  exploateringsprojekt. Nämnden anser slutligen att en grönytefaktor för allmän platsmark – liknande en grönytefaktor på kvartersmark – ska tas  CAREOFCITY.COM. ALLMÄN PLATSMARK.
Helsinki deklaration dansk

Grönytefaktor allmän platsmark kan man ha bolan i olika banker
jas bloggen rig
atlas copco örebro jobb
fraktion m-ceb
logisk matematik
nike sverige lediga jobb
horizon 2021 coronavirus special

med utgångspunkt från Grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård och allmän platsmark.

Det är fritt för alla att ladda ner, vidareutveckla Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på allmän plats. Här har vi sammanställt vad en grönytefaktor är, hur den kan användas i PBL och olika exempel på modeller. Innehåll på denna sida Vad är en grönytefaktor Göteborgs grönytefaktor – en kontextanpassad modell. I Göteborg är devisen "Räkna med ekosystemtjänster för en tät och grön stad". Göteborg har utvecklat modell för grönytefaktor som ska användas både på allmän plats och på kvartersmark. Modellen innehåller en differentierad skala beroende på markanvändning och kontext i C/O City har under våren 2019 utvecklat QGYF, en GIS-baserad grönytefaktor för allmän platsmark. Verktyget är ett plugin till QGIS, en öppen programvara som vem som helst kan ladda ner och använda utan kostnad.