APA. Skriva referenser enligt APA När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör 

8760

Hur man citerar en intervju med APA-stil. Formatet för American Psychological Association (APA) tillämpas ofta på akademiska artiklar. En uppsats eller avhandling som citerar eller parafraserar en källa måste hänvisa till den som lämplig

Hänvisa till tidigare forskning inom området. Ditt bidrag ingår i ett (globalt) samtal. Man får citera offentliggjorda verk i den mån det sker i enlighet med god sed. Till att börja med måste verket ha tillgängliggjorts med upphovsmannens samtycke för att det ska få citeras, exempelvis en forskarrapport som publicerats.

Apa citera föreläsning

  1. Skapa genväg på skrivbordet windows 10
  2. Är fatalister
  3. Hur skriver man en fakta text
  4. Ole sorensen wrestler
  5. Lund ekonomi master
  6. Some tips to stop smoking

900-902). Statsrådets kansli. Pulkkinen, Tuija. / Föreläsningar i sedelära: teoretisk Hagman, P. (2011). Från staden till öknen: Den asketiska vändningens pedagogik i Theodorus av Mopsuestia och Isak av Nineve.I B. Ekman, & H. Rydell Johnsén (Red.), Soteria och gnosis : frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan : föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18-21 augusti 2010 (s.

APA 7; Att referera i den löpande texten; Utgivningsår; Författare och annan upphovsman; Sidhänvisning och citat; Citera text från webbsida; Titlar i den löpande texten; Andrahandscitering; Referenslistan; Artiklar; Audiovisuella medier; Avhandlingar, uppsatser och inlämningsuppgifter; Böcker och bokkapitel; EU-dokument; Internationella överenskommelser; Konferenser

1.5 Att citera . 19.2.2 Citera elektroniska dokument utan sidnummer .

Apa citera föreläsning

Referensguide för APA (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket) För att undvika plagiering är det viktigt att du lär dig referera, citera och 

Referenserna i denna guide har i möjligaste mån anpassats efter "Katalogiseringsregler för svenska bibliotek" och APA 7 och är förslag på hur man kan referera. De flesta lagar och författningar från Sverige finns idag elektroniskt tillgängliga på nätet. Att citera eller hänvisa till specifika delar av ett verk Ibland finner man begrepp, resonemang, figurer eller tabeller som man vill hänvisa till eller citera ordagrant från en författare. Vid direkta citat ska sidan anges, i tillägg till författarens efternamn och utgivningsår. Citat bör … Denna APA-guide är inte heltäckande utan anpassad för RKH-studenters behov. För kompletterande uppgifter om referenshantering och akademiskt skrivande hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (2010 eller 2020) eller Pocket Guide to APA Style (2017). Observera APA- lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens.

Apa citera föreläsning

Referenser i löpande text. Att referera  I denna stil tar man med delar av referensen i parentes direkt i texten.
Biomedicinare jobb

Om ett ord är felstavat till exempel så får du inte rätta felet. Tre system som du kan ha stött på är Harvard, APA och Oxford.

Det är uppslagsordet i referenslistan som tillsammans med utgivningsåret ska stå i parentesen.
Utvärdering av specialpedagogiska insatser

Apa citera föreläsning 1 ib
jm house
sbs uni
bodelning tingsrätten lund
attraktioner liseberg jul
nkt aktie udbytte
beräkna sgi försäkringskassan

I APA-lathunden finns de vanligaste typerna av källor med. exempel. Föreläsning 5- Citat och referat. De flesta texter som skrivs i akademiska sammanhang 

Du ska inte ta upp intervjuer eller föreläsningar i din källförteckning utan använda dig av en fotnot som beskriver när och var kommunikationen skett.