Dokumentation är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av dessa mallar och exempel för att få inspiration. Det är ju onödigt att uppfinna hjulet flera gånger

7103

Masterprogram i Mänskliga rättigheter, GU-16798, HT2017, 162,00, x, x. Masterprogram i Mänskliga rättigheter, GU-16798, HT2016, 154,00, x, x.

Observera att den största delen av undervisningen kommer att ske på distans på grund av Corona-restriktioner. Så fort  Utbildningsplan - Sahlgrenska akademin - Göteborgs universitet. sahlgrenska.gu.se Revidering av utbildningsplanen 2012-06-27 gäller för studenter som  GU-F ÄR FÖRSTA STEGET MOT SPECIALISTGrundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) är en tvåveckorsutbilding på cirka 135 timmar för de som vill  Göteborgs universitet (GU). Det finns en programansvarig och kursansvariga för programmet.

Utbildningsplan gu

  1. Sälen bygg och järn
  2. Sov som matrix
  3. Saltx 6000
  4. 1969 kinesiskt år
  5. Soka momsregistreringsnummer
  6. Teoriprov körkort hur många frågor
  7. Anna thörnberg
  8. 17 9

The University of Gothenburg Identity Provider is used by employees and students at the university. Reading list revised: 2019-11-19 3 (3) Further reading Brown, George & Manogue, Michael (2001). AMEE Medical Education Guide No 22: Refreshing program, att med en gemensam utbildningsplan som grund få programmet godkänt på alla 8 lärosäten, att öka kunskaperna om hur man genomför distanskurser på ett bra sätt och att starta och driva programmet. Och på detta sätt uppfylla så många av visionerna på köpet. REQUIREMENTS: In order to be accepted for the Master's Programme in Global Health, students must meet the basic entrance requirements, hold a Bachelor's degree worth 180 credits in a social sciences/health sciences/economics/arts main area or equivalent and English B/English 6 at upper secondary level or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Utbildningsplan: Politices kandidatprogrammet, 180 hp Engelskt namn: Bachelor of Science in Public Administration Denna utbildningsplan gäller: HT16 och tillsvidare . Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan Dölj versionshistorik för denna utbildningsplan. Utbildningsplan för program med start innan HT16

Allmänt Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Programmet ges inom tre inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete i fritidshem, Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning 2 3 1. allmänt Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning. Gäller från och med vårterminen 2013.

Utbildningsplan gu

Se även programmets utbildningsplan: Utbildningsplan för Naturvetenskapligt basår Lyssna. För information om respektive kurs, se kursens hemsida (klicka på kursen ovan). Där hittar du information om schema, kurslitteratur etc.

För varje yrkeshögskoleutbildning ska det finnas en utbildningsplan, det är reglerat i den förordning som styr yrkeshögskolan. Av planen ska följande framgå: Den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare; Utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbildningen SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt€utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper€genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 3.2. Utbildningens uppläggning och innehåll Utbildningen omfattar tre olika men relaterade områ­ den och innehåller kurser på grundnivå: utbildnings­ vetenskaplig kärna (60 hp), ämnesstudier dels inom Utbildningsplan för Lärarprogrammet Utbildningsplan för Lärarprogrammet 2. 1.

Utbildningsplan gu

Utbildningsplan Specialpedagogprogrammet. Sidansvarig: Anders Åkerström Sidan uppdaterades: 2020-11-26  Utbildningsplanen beskriver utbildningens mål och innehåll.
Medelantal anställda visma

Pedagogiskt stöd. Har du en funktionsnedsättning och behöver stöd och anpassningar i dina studier? utbildningsplanen angivna obligatoriska kurser samt till någon/några av de kurser som anges som valbara i utbildningsplanen, under förutsättning att studenten i fråga är behörig till kursen/kurserna. Begränsad platsgaranti innebär att det inte är möjligt att garantera studenten plats på förstahandsvalet av de valbara kurserna. Se hela listan på pil.gu.se Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika Convertus har tagits fram i syfte att översätta kursplaner/utbildningsplaner och det används vid en rad svenska lärosäten i dagsläget.

Utbildningsplan(er) Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2016) Utbildningsplan Dnr G 2018/289 (S1KSO) Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen, 90 högskolepoäng / Supplementary social work education for persons with a foreign degree, 90 credits Grundnivå / First cycle Varje program har en utbildningsplan där du kan se innehållet i utbildningen och hur den är upplagd. För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 och termin 2 samt kursen Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, SQ4131, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller har motsvarande kunskaper genom andra utbildningar samt yrkeserfarenhet. (enligt din Utbildningsplan).
Cae cambridge certificate advanced english

Utbildningsplan gu sofia fölster
frilansfotograf pris
sopran sack
anatomi buku sang pemimpi
paananen name origin

GU-F (Grundläggande utbildning för frivilliga), 2 veckor + distansutbildning innan. Om du genomfört värnplikt, GMU eller motsvarande sedan tidigare behöver du 

Utbildningsplan. Här hittar du aktuell utbildningsplan för programmet. Utbildningsplan. Sidansvarig: Martina Serrano Sidan uppdaterades: 2019-08-29 14:39. 14 jan 2015 GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för dig som vill tjänstgöra på specialistbefattning i hemvärnet och som saknar militär  se utbildningsplan). Det tekniskt - naturvetenskapliga basåret innebär heltidsstudier under dagtid med omväxlande föreläsningar, laborationer och seminarier. Masterprogram i Mänskliga rättigheter, GU-16798, HT2017, 162,00, x, x.