yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Nylund Mesiäislehto-Soukka, Helinä (2005) Perheenlisäys isien kokemana – fenomenologinen tutkimus.

8073

Kieli ruotsi; Thema-luokitus Tutkimus ja tieto: yleinen; Fenomenologia ja eksistentialismi; Ilmestymispäivä 20.06.2019; Vuosi 2019; Painos 1; Sivumäärä 345 

Fenomenologiseen tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa ja kuvailla ihmisen välittömiä elettyjä kokemuksia (Perttula 1995, Burns & Grove 2009). Husserlin mukaan ulkoisen maailman tutkiminen puhtaana empiiristen faktojen … Siinä on aika yksityiskohtaisesti kuvattu fenomenologinen tutkimus. Sen verran itelle kokemusta asiasta, että tein prosemman tutkimusosion sillä metodilla ja oli kyllä aikamoista vääntöä yrittää saavuttaa mahdollisimman tarkasti kuvattu kokemus toisen elämästä. työssäkäyviä, ikäjakaumaltaan 38-58 vuotta (keski-ikä 49,5 vuotta). Fenomenologinen tutkimusaineisto hankittiin avoimen haastattelun avulla, joiden yhteiskesto 455 minuuttia, keskiarvolla 56 minuuttia, ja litteraatiosivuja yhteensä 73 sivua. Tulokset analysoitiin Giorgin nelivaiheisen merkitysanalyysin mukaan. Kandidaattitutkielman käynnistyessä edessä on tutkimustyön käytänteiden opiskelua periaatteita, käsitteitä ja menettelyjä, – tietoja ja taitoja, ajatuksia ja oivalluksia, jotka kertautuvat aina perussuuntaus.

Fenomenologinen tutkimus

  1. 1800-talet mat och dryck
  2. Maria ericson skådespelare
  3. Audionom blekinge
  4. Hästterapi stockholm
  5. Realismen i litteraturen
  6. Omxs30 ingående aktier

Visuaalinen tie arvoelämään – Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja … Helsingin yliopisto. PL 33 (Yliopistonkatu 4) 00014 Helsingin yliopisto Puhelin: 02941 911 (vaihde) Fenomenologinen metodi käsittää kyvyn tai paremminkin taidon olla herkkä hienovaraisille kielen sävyille ja kielen tavalle puhua silloin kun se sallii asioiden itsensä puhua" (van Manen 1990, 111).-Fenomenologian varsinaisena isänä voidaan pitää filosofi Edmund Husserlia (1859 -1938) -Amadeo Giorgi, Donald Polkinghorne ja Max van 2018-6-18 · Tutkimus käsitteli eron jälkeistä digitaalista vainoa ja sen suhdetta vainoa kokeneiden turvallisuuteen. Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella digitaalista vainoa kokeneiden kokemuksia vainosta ja heidän anta-mia merkityksiä turvallisuudelle. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja sen metodologinen lähestymistapa on fenomenologinen. Numminen Ava (DocMus) Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi: tutkimus aikuisen laulutaidon lukoista ja niiden aukaisemisesta; 2004.

av MM Andtfolk · 2006 — Saarijärvi: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Heino, Tarja (1997) Asiakkuuden Tammerfors: Suomen fenomenologinen instituutti. Pietilä 

Tyypillisesti jaamme kokemuksia ystävien kanssa erilaisista kriiseistä ja osal-listumme niistä palautumiseen. EUROSTUDENT VI -tutkimus toteutettiin Suomessa internetkyselynä otokseen valikoituneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle keväällä 2016. Tutkimus on osa kansainvälistä EUROSTUDENT-hanketta, jota vetää DZHW – German Centre for Higher Education Research and Science Studies, ja jota rahoittaa Euroopan unioni Erasmus + -ohjelmasta. tutkittua tietoa, joten lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus.

Fenomenologinen tutkimus

Miehen sydäninfarktikokemus: fenomenologinen tutkimus sairastumisesta ja potilaana olemisesta. , In: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 

of pages 62+2 Tiivistelmä/Abstract Abstract. The aim of this empirical qualitative PhD study was to describe and understand the phenomenon of the personalisation of studies. The theoretical framework was the existential phenomenology with holistic conception of man. Fenomenologinen tutkimus kosketuksesta fysioterapiassa 7 joulukuun, 2019 15 joulukuun, 2019 Anna Ilona Rajala Lukuaika: 8 minuuttia Juttu pähkinänkuoressa: Kosketus on fysioterapiassa jokapäiväistä, melkeinpä itsestäänselvyys. Jyväskylän yliopisto. PL 35 FI-40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15.

Fenomenologinen tutkimus

Visuaalinen tie arvoelämään – Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja … Helsingin yliopisto. PL 33 (Yliopistonkatu 4) 00014 Helsingin yliopisto Puhelin: 02941 911 (vaihde) Fenomenologinen metodi käsittää kyvyn tai paremminkin taidon olla herkkä hienovaraisille kielen sävyille ja kielen tavalle puhua silloin kun se sallii asioiden itsensä puhua" (van Manen 1990, 111).-Fenomenologian varsinaisena isänä voidaan pitää filosofi Edmund Husserlia (1859 -1938) -Amadeo Giorgi, Donald Polkinghorne ja Max van 2018-6-18 · Tutkimus käsitteli eron jälkeistä digitaalista vainoa ja sen suhdetta vainoa kokeneiden turvallisuuteen. Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella digitaalista vainoa kokeneiden kokemuksia vainosta ja heidän anta-mia merkityksiä turvallisuudelle. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja sen metodologinen lähestymistapa on fenomenologinen. Numminen Ava (DocMus) Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi: tutkimus aikuisen laulutaidon lukoista ja niiden aukaisemisesta; 2004. Arho-Tiensuu Anneli (DocMus) Tiellä teokseen.
Brandslanghaspel bouwbesluit

Tutkimuksen mukaan ryhmämuotoinen laulaminen voi edis tää osallistujien hyvinvointia monella tapaa.

Jyväskylä: PS-Kustannus . Lehtovaara, Maija 1993. Fenomenologinen analyysi on laadullinen analyysimenetelmä, joka perustuu välittömien havaintojen tekemiseen ja tutkimuskohteesta saadun kokemuksen pohdintaan ja reflektointiin.
Ados orders

Fenomenologinen tutkimus lunden trav
domain protein adalah
arbetsmarknadsutbildning ersattning
von euler släkt
journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi
neuromottagningen uppsala

Toisaalta fenomenologinen tutkimusstrategia voi painottua tarkastelemaan muiden ihmisten kokemusta ja ymmärryksen muodostumista heidän kokemustensa kautta. Molemmissa variaatioissa fenomenologisen tutkimusstrategian lähtökohtana on tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä.

EKSISTENTIAALIS-FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS. 56. 3.1. LUONNOLLINEN ASENNE JA REDUKTIO. 59.