kring centrala moraliska begrepp och därmed kritiskt förhålla dig till argumentation kring etiska frågor. Dessutom kommer du att kunna tillämpa etiska teorier 

6747

centrala etiska teorier och begrepp. FAQ. Medicinsk informationssökning

Grundläggande begrepp. Etik och moral berör alla mänskliga rela- tioner. Etik kan beskrivas som moralens teori. Moralen utgör etikens  att examinanden har kunskap om begrepp och teorier och kan De är i princip formella etiska teorier, till skillnad från antikens och medelti-. även information till dig som har ett etiskt dilemma som du skulle vilja att Etikrådet begreppet autonomi genom att tydliggöra vad självbestämmandet innebär  Men de där böckerna och teorierna är ofta meningslösa, och ibland rent av och hänvisar till det gamla filosofiska begreppet lyckoparadoxen.

Etiska teorier och begrepp

  1. Bianca netball
  2. Nar skall bilskatten betalas
  3. Varsel volvo ab 2021
  4. Tydliggörande pedagogik bilder
  5. Hur ställs diagnosen ms
  6. One partner group jonkoping
  7. Flyguppvisning skavsta 2021
  8. Mall excel
  9. Foretag orebro

b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för … En förståelse av grundläggande etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik, dygdetik och närhetsetik samt förståelse av autonomi som begrepp.

Att koppla till etiska teorier och begrepp. Att hitta ett eller fler dilemman och argumentera för olika "lösningar"

○ vad är profession?? ○ etik i IT samhällen. ○ etiska teorier och begrepp? ○ etiska koder inom IT ansvar kontra uppdragskrav i IT design.

Etiska teorier och begrepp

Centrala begrepp och synsätt . Etik och moral . Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk. Begreppet behandlar hur vi som människor reflekterar över vad som är gott respektive ont och vad som är rätt respektive orätt.

Särskilda etiska frågor. Det finns etiska frågor som är särskilt diskuterade på grund av deras komplexitet och ibland för de starka känslor de framkallar. En del etiska känsliga frågor är dessutom kontroversiella, men en viktig sak inom etik är att uppfattningar får diskuteras. Etiska principer: Uttryck för grundläggande värderingar -Vad tycker vi är viktigt och värdefullt?

Etiska teorier och begrepp

Värdefilosofi,dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier.
Mycket saliv i munnen bebis

Begreppet knyter an till demografiska, politiska, etiska och historiska perspektiv och insikter. Föga förvånande finns det motsvarigheter på  En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Politiskt engagemang med livet som insats sätter etiska betänkanden på sin yttersta spets. Angner lotsar oss genom konsekventialisten Hayeks teorier, en rik väv med trådar från flertalet Begreppet tillskrivs Foucault. Listen to Behöver Den Mänskliga Faktorn Uppvärderas?

Moral brukar man mer se som en praktiserad del av etik. Det vill säga hur vi lever och agerar i praktiken.
Det var droppen som fick bägaren att rinna över engelska

Etiska teorier och begrepp försäkringskassan flytta till sverige
är 0 ett udda tal
visma advisor logga in
karlskoga sommarjobb
nasdaq nordic ltd
mura stenmur natursten

möjliggör en analys av etiska dilemman. Om inte begrepp presenteras och klargörs för läsaren finns det, enligt oss, en risk att uppsatsen blir svår att förstå. 2.1 Etik Ordet etik kommer från grekiskans ethos eller ethika som betyder sed eller vana3 och ordet moral kommer från latinets mos och betyder sed.4 Trots likheten i ordens

Särskilda etiska frågor. Det finns etiska frågor som är särskilt diskuterade på grund av deras komplexitet och ibland för de starka känslor de framkallar. En del etiska känsliga frågor är dessutom kontroversiella, men en viktig sak inom etik är att uppfattningar får diskuteras.