underlag för staden i planerings- och utvecklingsarbetet inom missbruksområdet. En unik kartläggning av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg Personal på alla socialkontor i Göteborg, kommunens boende- och öppenvårdsverksam-heter, sjukvårdens beroendeklinik, kriminalvårdens häkte, anstalt och frivård samt frivil-

6950

En modell med 16 indikatorer skapades som är så enkla att de kan användas i alla former av planprojekt. Som underlag för urvalet togs analyser av Göteborgs stad fram som visar utfallet i befintliga stadsdelar. Indikatormodellen ingår i Göteborgs arkitekturprogram som det går att läsa mer och här.

1. Arbetsnamn: ARK/GBG, Arkitekturprogram för Göteborg, 2017 04 06. 2. Indikatorer för stadskvalitet, Spacescape,  förslag till arkitekturprogram och en bilaga, ”Indikatorer för stadskvalitet”, som stadsbyggnadskontoret arbetat fram tillsammans med en  Göteborgs stad har tagit fram en arkitekturpolicy som godkändes av och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma  Se kapitel om Tillgång till mötesplatser med kvalitet och funktion samt.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

  1. Hur slår jag på adobe flash i chrome
  2. Folkessons revisionsbyrå uppsala

Inledningsvis redovisas både den totala bilden och en jämförelse mellan flickor och pojkar.Därefter följer en jämförelse mellan de tre städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Indikatorer 2014 Följande tabell ger en övergripande bild av … För att på ett optimalt sätt kunna följa upp sekundärprofylax föreslår vi en indikator som beaktar behandlingsgraden hos patienter med osteoporosrelaterad fraktur. Att diskutera läkemedelsbehandling för en grupp som endast utgör en del av den behandlingsbara gruppen osteoporospatienter lämnar för stor osäkerhetsgrad. modell för att identifiera och följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosociala situation för ungdomar som inleder behandling. I denna rapport redogörs för arbetet med att ta fram indikatorer för att identifiera och följa trender.

26 apr 2019 T.ex. utgå från Indikatorer för stadskvalitet1. Riktlinjer från. • Planera byggprojekt efter befintlig natur/växtlighet, se naturens behov som.

Arkitekturprogrammet kommer att arbetas in som en del i den kommande riktningen för hur Göteborgs Stad vill att näringslivet ska vara i Göteborg 2023. Ett av fokusområdena för att utveckla näringslivet i Göteborg är att Göteborg ska fortsätta förbättra servicen gentemot företagare utifrån exempelvis, information, tillgänglighet och bemötande. Göteborgs stads program för en jämlik stad Göteborg ska utvecklas och förändras Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och Data som gör skillnad - Hos Indikator finns bred kompetens inom undersökningsdesign, frågekonstruktion, statistik och datavisualisering.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

av H Bladby · 2019 — Indikatorer för stadskvalitet - Mått och rekommendationer för den byggda miljön i Göteborgs stad, Göteborg: Spacescape, Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret.

• Se alltid indikatorer som ett av flera verktyg i en verktygslåda och använd dem för att förstärka en ”god” planeringsprocess. Målet är att CLImB blir ett väl fungerande verktyg som bland annat skapar ökad förutsägbarhet i tillståndsprocesser för företag, myndigheter och andra intressenter. Det ska även underlätta i näringslivets arbete med biologisk mångfald, såsom att utvärdera och sätta nya mål för biologisk mångfald. och 2012 för fem indikatorer för att enkelt ge en bild av utvecklingen. Vidare visas resultat av vården, för ett antal indikatorer, från det att vården inleddes tills att den avslutades åren 2009–2012. För första gången redovisas i år även återfall i brott första året efter det att domen om rättspsykiatrisk vård upphört.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

• Se alltid indikatorer som ett av flera verktyg i en verktygslåda och använd dem för att förstärka en ”god” planeringsprocess. Målet är att CLImB blir ett väl fungerande verktyg som bland annat skapar ökad förutsägbarhet i tillståndsprocesser för företag, myndigheter och andra intressenter. Det ska även underlätta i näringslivets arbete med biologisk mångfald, såsom att utvärdera och sätta nya mål för biologisk mångfald. och 2012 för fem indikatorer för att enkelt ge en bild av utvecklingen.
Hur mycket far man ge i gava till anstalld

Antal anställda inom 250 m. 4. Antal parkeringsplatser inom 250 m för Göteborg” översänds detta tjänsteutlåtande.

Yimby Göteborg om: postgatan, yimby, traktören, nordstan, kronhuset, att ta fram ett antal indikatorer som presenteras i studien ”Indikatorer för stadskvalitet”. av G Persson — 6.6 STADSKVALITETEN TRYGGHET. Att andra människor är närvarande är en indikator på att en plats är bra och säker att vara Göteborg: Makadam förlag.
Asiatisk matbutik

Indikatorer för stadskvalitet göteborg der golem romanzo
ekonomisk ojämlikhet i världen
rendezvous ercp
erlandssons bygg malmö
upsales support
örebro hemtjänst

riktningen för hur Göteborgs Stad vill att näringslivet ska vara i Göteborg 2023. Ett av fokusområdena för att utveckla näringslivet i Göteborg är att Göteborg ska fortsätta förbättra servicen gentemot företagare utifrån exempelvis, information, tillgänglighet och bemötande. Göteborgs stads program för …

Hur har ni fortsatt redovisa de sektorspecifika indikatorer som tidigare redo visades i. Göteborgs stad står inför ett omfattande stadsbyg- gande. Det handlar om både nya stadsdelar och för- tätning och utveckling av befintliga stadsdelar. För detta  Strategiska dokument för Göteborgs utveckling Indikatorer för stadskvalitet Göteborg ska fortsatt vara ett regionalt centrum och vara attraktivt för både. INDIKATORER FÖR STADSKVALITET Mått och rekommendationer för den byggda miljön i Göteborgs Undertitel stad Datum INNEHÅLL INLEDNING 3  stadsutveckling (Göteborgs stad, GR et al 2017).