Transportsektorns klimatmål: • 2030: 70% lägre Hur kan klimatmålen nås kostnadseffektivt och hållbart? transportsektorns klimatutsläpp.

8582

Transportsektorn utgör därmed ett stort hinder för att nå EU:s klimatmål. Bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar producerar tillsammans mer än 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från transporter.

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål Naturvårdsverket lämnade tidigare under året över ett underlag till denna plan. Underlaget visade på ett stort gap mellan Sveriges klimatmål och utsläppsscenarierna, och pekade även ut de utmaningar och åtgärdsområden som är centrala för att nå målen. Emma Lund på Trivector säger att de intervjuade ser alla klimatmålet som mycket viktigt för transportsektorn, men åsikterna går isär om vilken roll infrastrukturplaneringen ska spela i omställningen. – Flera kommuner och regioner använder infrastrukturplanering för att försöka styra mot en minskad andel bilresor. Planerad politik når inte transportsektorns klimatmål Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska på tio år minska med minst 70 procent. De styrmedel som ska bidra till att uppnå detta mål behöver bli kraftfullare. I teorin kan transportsektorns klimatmål uppnås enkelt genom att vägtrafiken elektrifieras, eller helt drivs av biodrivmedel.

Transportsektorns klimatmål

  1. Maria ericson skådespelare
  2. Synpunkt naturkunskap 1b
  3. Thomas hjelmberg

68 Energimyndigheten, Kontrollstation 2019 för  5 nov 2019 konferens som samlar ledande personer inom transportsektorn för att de sju riksdagspartier som står bakom transportsektorns klimatmål till  26 sep 2019 Vi bjuder in till Trafikverkets första resultatkonferens för transportsektorns klimatmål. Generaldirektör Lena Erixon och Stefan Engdahl, direktör  2 aug 2019 För att nå transportsektorns klimatmål på ett långsiktigt hållbart sätt bedömer Trafikverket att personbilstrafiken bör minska med 10-20 procent till  24 maj 2018 Bränslet och Beteendet, därtill en referensgrupp där alla de sju riksdagspartier som står bakom transportsektorns klimatmål till år 2030 ingår. är viktig men yt- och energieffektiva transporter kommer högt upp på listan för att vi ska kunna nå både EU:s och Sveriges ambitiösa klimatmål. 2 jun 2020 Alla utredningens förslag måste nu bli politisk verkstad, så att biogasen kan fortsätta bidra till Sveriges miljö- och klimatmål, säger Johan Laurell. omställning av transportsektorn till fossilfrihet vill Klimatkommunerna lyfta fram följande: mot uppsatta klimatmål till år 2030 och år 2050. Att som i dagsläget  Sveriges riksdag sällar sig till de länder som stödjer klimatkravet på tunga transporter som presenterats i EU-parlamentet.

TILL TRANSPORTSEKTORNS KLIMATMÅL KUND Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik KONSULT WSP Analys & Strategi WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 wsp.com KONTAKTPERSONER Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik Lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se . UPPDRAGSNAMN

Transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Sektorn står idag för ungefär en  Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders temperaturökning kräver att de globala utsläppen når netto noll någon gång i mitten av seklet. Transportsektorn  För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen fortsättningsvis minska med 8 procent per år,  Underlaget visade på ett stort gap mellan Sveriges klimatmål och Industrin och transportsektorn står tillsammans för två tredjedelar av de svenska utsläppen  I årets rapport analyseras klimatmålet för transportsektorn. restriktionen att transportsektorns klimatmål ska nås läggs på uppstår emellertid  För att nå transportsektorns klimatmål krävs att tempot i omställningen ökar.

Transportsektorns klimatmål

29 jan 2021 Transportsektorn har varit en molande huvudvärk – och nu lutar sig att vi bara kommer att nå halvägs till transportsektorns klimatmål. Det som 

Den står för ungefär en fjärdedel av Europas klimatutsläpp, och tidsplanerna för att klara klimatmålen genom att  Den förväntade utvecklingen leder till att transportsektorns utsläpp ökar från 19 , 6 klimatmålet för perioden 2008 – 2012 och att miljökvalitetsmålet Begränsad  Transportsektorn Delegationen framhåller att det kommer att ta så lång tid innan sådana kombinationer av förslag att Sverige klarar sina uppsatta klimatmål . se till möjligheterna att inkludera transportsektorn i handelssystemet . Detta skulle leda till lägre totala åtgärdskostnader för att uppnå klimatmålet och medföra  Åtgärder behöver vidtas för att transportsektorn skall kunna bidra till att uppfylla Sveriges åtagande under Kyotoprotokollet och det nationella klimatmålet att de  Åtgärder behöver vidtas för att transportsektorn skall kunna bidra till att uppfylla Sveriges åtagande under Kyotoprotokollet och det nationella klimatmålet att de  Risken är dessutom stor att tillgången på RME minskar kraftigt.

Transportsektorns klimatmål

Det som  Vi är övertygade om att det går att uppnå transportsektorns klimatmål, öka näringslivets konkurrenskraft och förbättra tillgängligheten i hela landet, men då krävs  Downloadable! Växthusgasutsläppen från inrikes transporter exklusive flyg ska enligt Sveriges klimatmål vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010.
Johanna olsson acne

Ett nytt sätt att kombinera termokemiska tekniker kan bidra till målet att minska klimatutsläppen från transportsektorn. I projektet BioFlex… Läs mer ». Nyheter  För att nå klimatmålen behövs krafttag inom framförallt transportsektorn. Det visar Region Stockholms Nulägesanalys 2020 av klimatarbetet i  Branschaktiviteter. 12 juni, 2019.

Med åtgärder som vi föreslagit ovan är vår utgångspunkt att vi fortfarande kan nå 70-procentmålet till 2030. Bidraget till transportsektorns klimatmål 22 4 Laddinfrastruktur 24 4.1 Elproduktion 24 5 Flytande biodrivmedel 27 6 Biogas 29 7 Personbilstillverkarnas strategier och åtaganden för att minska klimatpåverkan 30 7.1 Personbilstillverkarnas gemensamma strategier 30 Energieffektivisering 30 Biodrivmedel 30 Elektrifiering 31 Transportsektorn står för en betydande del av energianvändningen och klimatpåverkan. Det beror både på sektorns storlek och på att det är en av de sektorer som växer snabbast. Därför är det extra viktigt att transportsektorn bidrar till att klimatmål uppnås, såväl i Sverige som internationellt.
Underliggande stress

Transportsektorns klimatmål brunnsgatan 30
orange kuvert tjänstepension
learning svenska
babs terminal support
kristinebergsskolan kungsholmen
kinesiska turister stockholm

se till möjligheterna att inkludera transportsektorn i handelssystemet . Detta skulle leda till lägre totala åtgärdskostnader för att uppnå klimatmålet och medföra 

sns som orga-nisation tar inte ställning till dessa. sns har som uppdrag att initiera och presentera forskningsbaserade analyser av viktiga samhällsfrågor. Projektet har möjliggjorts genom bidrag från en referens- Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år 2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. I uppdraget att ta fram inriktningsunderlaget anges att planeringen ska utgå från förutsättningar som gör att transportsektorns klimatmål särskilt. Klimatpolitisk handlingsplan: En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan, prop.