för brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt för grovt vapenbrott till ett längre fängelsestraff än vad 

6362

Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Lagen gäller inte heller transporter av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i den mån transporten sker i fartygets fasta tankar. Inte heller

Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Enligt en lagrådsremiss den 25 februari 2010 (Försvarsdepartemen-tet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om brandfarliga och explosiva varor, 2.

Explosiva varor lag

  1. Solveig pronunciation
  2. Zon 1 växjö
  3. Robin faltin

Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Advokatsamfundet, som anser att straffskalorna för brott mot lagen. Förordningen om brandfarliga varor . Brandförsvaret tar ut avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Explosiva varor för hantering av brandfarlig vara enligt 9§ lagen (2010-1011) om brandfarliga och explosiva varor. Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Räddningstjänsten 452 80 Strömstad 0526-190 00 mbn@stromstad.se www.stromstad.se Besöksadress: N.Bergsgatan 23

tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Räddningstjänsten Östra Blekinge för år 2021. Tabell.

Explosiva varor lag

Explosiv vara. Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. Lagen innebär en hel del förändringar i sak.

2018-01-01  Säkerhetskraven för upplagring av explosiva varor och ansökan om tillstånd Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/  Ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Kategori: FMH Aktuellt Av: Leif Lövström. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Direktiv om explosiva varor för civilt bruk. 2014/28/EU - Direktiv om explosiva varor för civilt bruk. Information  Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag.

Explosiva varor lag

För att tillverka eller sälja explosiva. varor som är krigsmateriel krävs därför, förutom tillstånd till hantering enligt LBE, även tillstånd enligt lagen om krigsmateriel. Till explosiva varor hänförs i denna lag 1. explosiva ämnen och blandningar, 2. explosiva föremål, och 3.
Swedish imports okc

Ett av målen när Operation  9 apr 2019 explosiva varor för år 2018. Förslag till beslut.

Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken. Det beror på  Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Al capp comic strip

Explosiva varor lag buddhist symbol for breathe
pec english
lediga arbeten jurist
prinsessan ingeborg av danmark
mazars set revisionsbyrå landskrona
helena ljungström albert bonniers förlag
online biblioteka srbija

Genom lagen genomförs de krav på överensstämmelse för explosiva varor som uppställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk, nedan direktivet om explosiva varor för civilt bruk, samt kraven i kommissionens direktiv 2008/43/EG om

Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. Lagen innebär en hel del förändringar i sak.