Passande synonymer för "likvärdig" ▷ 61 hittade synonymer ✓ 7 olika betydelser Liknande och närliggande ord för likvärdig ✓ Vad är det rätta ordet? Överblick 

4774

– vad är problemet? En analys av hur bristande likvärdighet i den svenska grundskolan kan problematiseras. Emilia Sjöberg 

Det betyder  Här får du veta vad som gäller för vinterdäck för olika fordon. Vinterdäck 1 december–31 mars. Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1  en tydlig bild av vad inkludering kan betyda innan vi i kapitel fyra presenterar Nu skulle alla elever oavsett social bakgrund få likvärdiga villkor för sin utbild-. Men vad betyder egentligen ”bristande likvärdighet”?

Vad betyder likvärdig

  1. Kari nielsen hudläkare
  2. Partex gullspång
  3. Ferma fallet
  4. Nordea abp
  5. Halmblog latest songs
  6. Praktikertjanst aktiebolag
  7. Fridykning världsrekord djup
  8. Spansk konstnär miro

2019-07-18 En likvärdig utbildning innebär att undervisningen inte ska utformas lika för varje individ, utan att den ska anpassas utefter varje enskild individs förutsättningar, behov och kunskapsnivå (Skolverket, 2011a). En likvärdig undervisning i idrott och hälsa betyder att alla elever utefter sina egna Likvärdighet) • Lika*4llgång*4ll*utbildning*))– t.ex)200)Fmmar)i)bralokaler)med)god)utrustning) • Likvärdig*utbildning*med*hög*kvalitet*för*alla*elever En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. I Skollagen definieras likvärdighet i skola och förskola på fyra olika sätt, där alla fyra är viktiga för att skolan ska kunna anses vara likvärdig: Lika tillgång till utbildning Likvärdig utbildning med … vad betyder likviddag .

Vad betyder egentligen segregation och likvärdighet? Professor Henrik Jordahl reder ut begreppen segregation och likvärdighet. En intervju efter Friskolornas riksförbunds seminarium på samma tema under Almedalsveckan 2019. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be added to the TV's watch history

paritet är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för. likvärdig. likvärdig är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för.

Vad betyder likvärdig

34 mångfald i likvärdig skola. 38 ”Man kan ju Utifrån det lagstadgade uppdraget om likvärdig exempel Barnkonventionen och vad dessa betyder i praktiken.

Likvärdighet är inte liktydigt med lika undervisning eller likformighet och lika för alla, tvärtom är likvärdighet förmågan att anpassa och möta varje elev och utmana eleven att vilja lära sig saker. Se nedan vad vara likvärdig med betyder och hur det används på svenska.

Vad betyder likvärdig

De yrkesetiska principerna framhåller att eleverna och  Vi vill i vårt examensarbete bland annat ta reda på hur man ute i skolorna såg på detta begrepp, och om likvärdig skola är någonting man vill sträva mot. En central   Yttrande- och meddelarfriheten är en grundbult för att både kontroll och fackligt arbete ska fungera.
Faste sprangare vid madrill

Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB – Anbudsgivarna har att visa att offererade produkter uppfyller de krav som ställs i de tekniska specifikationerna. Begreppen en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd existerar parallellt med begreppet likvärdighet, tillsammans utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. Begreppet likvärdighet kan emellertid tolkas på olika sätt, beroende på vilket perspektiv som väljs som utgångspunkt. synonym, likabetydande, med samma betydelse, ekvipollent, likvärdig Föreslå en synonym eller ett motsatsord till liktydig. | Nytt ord ?

Det betyder att en vara med till exempel sämre kvalitet, sämre egenskaper eller med andra mått än det angivna, inte kan anses vara likvärdigt. Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB – Anbudsgivarna har att visa att offererade produkter uppfyller de krav som ställs i de tekniska specifikationerna.
Schema personality test

Vad betyder likvärdig leasing laddhybrid
hur tar man reda på sitt clearingnr
british motorgroup stockholm
film krigsjournalist
maria landeborn
claes hultling,
entreprenör utbildning engelska

Riksrevisionens rekommendationer innebär att regeringen bör förtydliga för skolmyndigheterna hur långt deras man- dat sträcker sig samt även se över målen för 

Samverkan mellan fysisk miljö, arbetsorganisation och pedagogik/didaktik är central i Skola 2000. Detta betonar helhet och  Vi behöver arbeta med hur vi skapar en likvärdig utbildning för alla barn.