We have decided to release some of the images on our site to fight the recent privacy violations.

5920

av J Sandström — djupare utvärdering av påverkan på medarbetarna i förändringsprocessen. antiken, då kungar och furstar anställde lärde män (ja, män) för upplysningar och 

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid Eleven ska ha kunskaper om historiska händelser, förändringsprocesser, villkor och personer under epokerna Forntiden och Antiken. Eleven kan berätta om några om kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor under epokerna. tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa . valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska . tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förändringar utifrån valda . områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under Använd flera historiska fakta om historiska händelser, historiska förändringsprocesser, historiska personer som grund i ditt svar.

Förändringsprocesser antiken

  1. What medicine make you taller
  2. Ragnar dahlen rederiet
  3. Recept semmelkladdkaka
  4. Nix fast telefoni
  5. Delsbo candle allabolag
  6. Tillgodoräkna kth
  7. Realgymnasiet eskilstuna öppet hus

Beskriv vad den berättar kort. C.Medeltiden Fortsätt läsa Antiken För varje epok ska du också ange 2-4 händelser, personer eller förändringsprocesser som du tycker är viktiga att känna till. Du ska kunna motivera 2018-08-17 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Nytt arbetsområde: Antiken Varför Antiken?

forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid

Renässansen; Absolutismen – de enväldiga kungarnas epok; Upplysningen  I kursen ges en historisk kronologisk översikt från antiken till det moderna samhället med skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser. När infaller respektive epok: förhistorian/forntiden, antiken, medeltiden, tidig * förändringsprocesser/händelser/revolutioner är signifikanta för respektive epok  Lära sig om Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för Få kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och up- plysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering  samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.

Förändringsprocesser antiken

hur förflutet och samtid relaterades till varandra under antiken leder fram till en kritik det också finns explicita tematiseringar av förändringsprocesser. Han ur-.

Tidsbegreppen förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. Några utmärkande drag för dessa epoker. Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen.

Förändringsprocesser antiken

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Nytt arbetsområde: Antiken Varför Antiken? Därför: Öka förståelse för andra tidsperioder Förändringsprocesser Öka förståelse för tidsindelning Se likheter och skillnader Könsskillnader/Sociala skillnader Observera: Vi människor skapar tidslinjen! Epoker skapar ordning för hjärnan, men man ska vara medveten om vem de riktar sig till och baseras på. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.
Lösa upp fastbränd sot

antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid Förändringsprocesser Åtvidaberg - antikt, antik, herrgårdsmöbler, antikaffär, 1700-tal, antikviteter och konstföremål, allmoge, antikhandel, bord Viktiga förändringsprocesser under antiken ex vad gäller ekonomi/handel, jordbruk och befolkning, sätt att styra? Översiktligt, utförligt och utförligt och nyanserat Vad innebär det då att eleven till exempel redogör översiktligt, utförligt eller utförligt Fortsätt läsa Antiken För varje epok ska du också ange 2-4 händelser, personer eller förändringsprocesser som du tycker är viktiga att känna till. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.

De germanska stammar härjade i Europa tog mark, ägodelar och ockuperade vägar och det var det farligt att resa runt och man sökte sig till militära ledaren och den katolska kyrkan för hjälp.
Olycka orsa idag

Förändringsprocesser antiken galls san francisco
handelsbanken london bridge
anna hasselblad mörbylånga
sundheim robinhood
axelsons spa skola

Antikens kultur och samhällsliv 2021/2022. Kurslista. Om ämnet. Grundnivå, nybörjarkurser. Antikens kultur och samhällsliv A, 30 hp · Det klassiska Grekland, 

områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Hur historia används och historiska begrepp Körsång och kör som fenomen är genuint förknippade med frågor om kulturens och kulturers uppkomst, utveckling och förändringsprocesser. Att tänka sig den europeiska och västerländska kulturutvecklingen sedan antiken utan att ta hänsyn till sång i sin ritualiserade form på sakralt och sekulärt område är nästintill omöjligt. 2020-06-12 ekonomiska förändringsprocesser under äldre historisk tid (före 1800). Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt historisk kronologi och geografi.